Met het plan DKV Home Care voorziet DKV in een aanvullende tussenkomst voor wie zwaar zorgbehoevend thuis verblijft of in een woonzorgcentrum is opgenomen. Daarnaast is er ook zorg in natura voor thuiszorg na hospitalisatie.

Met de service DKV Service @ home gaat DKV verder op deze weg. Door de steeds kortere verblijfsduur in het ziekenhuis hebben meer en meer mensen nood aan thuiszorg. DKV biedt nu een formule aan voor gratis thuiszorg na een opname in het (dag)ziekenhuis, zonder medische vragenlijst en te onderschrijven tot 80 jaar.

Het is van belang dat iedereen na een hospitalisatie thuis goed verzorgd kan worden. Hiervoor is een breed gamma aan dienstverlening noodzakelijk. De belangrijkste schakel wordt de zorgmanager om samen met de aanvrager op zoek te gaan naar de beste oplossing. Een hele uitdaging voor de toekomst!

Informatie aangeboden door deze partner